2023 TILMELD JULESTÆVNE

Viborg Kredsen Julestævne 2023

  • Vælg/anfør din første start her (der kan kun vælges én) Ved flere starter/Re-entry skal dette anføres i efterfølgende felt. (Vælg dine Re-entry)
  • Anfør her evt. uddybende bemærkninger til din(e) starter - Spiller par med "nn" i start x - Spiller par med "nnn" i start y - Vil gerne spille sammen med "nnnn" i start z
  • Navn på tilmeldt spiller (Stævnet anvender de til DBwF oplyste navne!)
  • Feltet kan ikke genkende tegnene ÆØÅ hvorfor i angiver med X, så løser vi opgaven herfra
  • Eventuelle præmier overføres til spillerens bankkonto. Du kan oplyse dit kontonummer her. 9999-9999999999999999 (ikke kortnummer) Det her anførte kontonummer, vil blive angivet på stævnets scorekort, foretag venligst kontrol/korrektion.
    Accept: Atleten giver ved tilmelding accept på at stævnet kan anvende de ved Dansk Bowling Forbund (DBwF) tilgængelige oplysninger for atleten, herunder spillernummer, navn samt snit. De indsamlede oplysninger tjener kun til berigtigelse, beregning af atletens resultat/placering i forbindelse med stævnet, samt indrapportering af snit til DBwF. Stævnet videregiver ikke oplysninger til tredje part. Tilgængelige data på diverse medier/lister vil kun være det til DBwF anførte navn, klub, snit samt det ved stævnet opnåede resultat. Note. For at tilsikre rigtig registrering er det vigtigt at atleten tilmeldes med rigtige oplysninger jf. DBwF medlemsregistrering (Licensnummer, Navn, Klub og snit), samt mailadresse.