JULESTÆVNE 2019 TILMELDING

  • Vælg/anfør din 1. start her (der kan kun vælges en) Ved flere starter/Re-entry skal dette anføres i efterfølgende felt.
  • Anfør her evt. uddybende bemærkninger til din(e) starter - Spiller par med "nn" i start x - Spiller par med "nnn" i start y - Vil gerne spille sammen med "nnnn" i start z
  • Navn på tilmeldt spiller (Stævnet anvender de til DBwF oplyste navne!)
  • Eventuelle præmier overføres til spillerens bankkonto. Du kan oplyse dit kontonummer her. 9999-9999999999999999 (ikke kortnummer)
    Accept: Atleten giver ved tilmelding accept på at stævnet kan anvende de ved Dansk Bowling Forbund (DBwF) tilgængelige oplysninger for atleten, herunder spillernummer, navn samt snit. De indsamlede oplysninger tjener kun til berigtigelse, beregning af atletens resultat/placering i forbindelse med stævnet, samt indrapportering af snit til DBwF. Stævnet videregiver ikke oplysninger til tredje part. Tilgængelige data på diverse medier/lister vil kun være det til DBwF anførte navn, klub, snit samt det ved stævnet opnåede resultat. Note. For at tilsikre rigtig registrering er det vigtigt at atleten tilmeldes med rigtige oplysninger jf. DBwF medlemsregistrering (Licensnummer, Navn, Klub og snit), samt mailadresse.