Forside

  1. oktober 2020 kl. 11:00 

Bowlinghallen Viborg vil fortsat tilstræbe under de givne omstændigheder at give vore faste brugere mulighed for udøvelse af deres aktiviteter.

Det vil blive nødvendigt med yderligere tiltag i takt med offentliggørelse/udsendte retningslinjer m.m.

 Bowlinghallen indfører anlæggelse af mundbind i hele hallens område, d.v.s ved banerne, toiletter, og omklædningsområde m.v.

Mundbind må aflægges når bowlingaktiviteten er i gang (banen er tændt)

 Banerne opdeles i sektioner, 1 – 4, 5 – 8 og 9 – 14, hvorved der mellem de enkelte opdelinger bliver mindst 2 meter (Personalet kan anvise/anvende anden opdeling om nødvendigt)

Hver sektion anvendes til en gruppe/familie/team på max 10 personer jf. forsamlingsforbud.

Bevægelse ind i andre grupper skal undgås og kan kun ske med anlagt mundbind.

Bowlinghallens personale vil være behjælpelig så din/jeres aktivitet kan gennemføres. Den enkelte forening skal selv foranstalte opdeling i mindre grupper hvis nødvendigt.

Bowlinghallen vil løbende forsøge at holde sig orienteret om gældende bestemmelser/regler udstedt af myndigheder m.f.. og tilrettet i forhold dertil.

Tinghallen A/S med 

er igen klar til jeres arrangementer.

 

Adgang til Bowlinghallen Viborg:

– Som følge af det fortsatte byggeri på Tinghallen og Hotel, vil adgang til Bowlinghallen Viborg være besværliggjort.

– Indgangen via MARKEDSVEJ (vejen mellem Tinghallen og Politistationen).

– Det forventes fortsat ikke at parkering kan ske på Markedsvej, der henvises til P-pladser nord/øst for Tinghallen/Biografen.

Opdateret 03. september 2020 kl. 15:00

med venlig hilsen Bowlinghallen Viborg


 


Gør dit udstyrskøb i Shoppen

 

 

 

Retningslibjer i PDF